เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ Smiths Detection รุ่น HI-SCAN 100100T

เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ Smiths Detection รุ่น HI-SCAN 100100T

The HI-SCAN 100100T is a state-of -the art X-ray inspection system for scanning objects up to a size of 100 X 100 cm.
The HI-SCAN 100100T is specially designed to meet the needs and applications of airports, customs facilities, transportation operations, carriers, parcel services or wherever high security and total screening of large objects are required.
The low installation height of the HI-SCAN 100100T conveyor system facilitates the connection of supplementary feed and/or discharge conveyor systems for heavy freight.

 

Feature Highlights

 

  • Ideal method of inspecting oversized baggage and freight
  • Ease of handling heavy goods via low conveyor belt
  • Outstanding image quality with new HiTraX electronics
  • Wire detectability AWG 38
  • New HI MAT Plus technology for better material distinction
  • Tunnel size in optimal proportion to entire system
  • Typical steel penetration 31 mm
  • รายละเอียด

รายละเอียด