เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ Smiths Detection HI-145180-2is

เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ Smiths Detection HI-145180-2is

Equipped with two generators arranged at a 90° angle to each other, the HI-SCAN 100100T-2is provides Dual-view screening of objects up to 100 x 100cm (39 x 39in). The Dual-view screening mode provides reliable inspection of tightly packed objects in a single process, while shortening inspection times and increasing the effectiveness of the procedure.

With the low installation height of the HI-SCAN 100100T-2is conveyor belt, it is simple to connect supplementary feed and/or discharge conveyor systems for heavy freight.

 

  • Universal X-ray system for palletised items
  • Dual view for shorter inspection times
  • Small-pitch roller conveyor, capacity 1,000kg/m – or up to 5,000 kg when evenly-distributed
  • Meets TSA requirements for max. skid size of 1.2 x 1.2 x 1.65 m
  • Typical penetration: 37mm steel
  • HI-MAT Plus technology for advanced material discrimination
  • Max. object size: 1,450 (W) x 1,800 (H) [mm]
  • Dimensions: 5,545 (L) x 2,160 (W) x 2,545 (H) [mm]
  • Weight: 3,000kg