เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ Smiths Detection รุ่น HI-SCAN 100100T-2is

เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ Smiths Detection รุ่น HI-SCAN 100100T-2is

Equipped with two generators arranged at a 90° angle to each other, the HI-SCAN 100100T-2is provides Dual-view screening of objects up to 100 x 100cm (39 x 39in). The Dual-view screening mode provides reliable inspection of tightly packed objects in a single process, while shortening inspection times and increasing the effectiveness of the procedure.

With the low installation height of the HI-SCAN 100100T-2is conveyor belt, it is simple to connect supplementary feed and/or discharge conveyor systems for heavy freight.

 

  • Ideal for inspecting over sized baggage and freight
  • Dual-view shortens inspection times
  • Low conveyor belt height allows for easy handling
  • HI-MAT Plus technology for better material distinction
  • Typical penetration: 35mm of steel in view 2 and 37mm in view 1
  • Max. object size: 1,000 (W) x 1,000 (H) [mm]
  • Dimensions: 3,758 (L) x 1,595 (W) x 1,900 (H) [mm]
  • Weight: 1,050kg