เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ Smiths Detection รุ่น HS-5030si

เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ Smiths Detection รุ่น HS-5030si

HEIMANN X-RAY INSPECTION SYSTEM

The HI-SCAN 5030si X-ray inspection system is part of a compact range that has achieved more than 3,000 installations worldwide. Planned in modular design as a tabletop system, HI-SCAN 5030si offers considerable flexibility, making it suitable for several different applications. Due to its small foot print and robust casters it is easily wheeled even through narrow spaces and over rugged terrain to any place where personal belongings and other items need to be screened

 

Feature Highlights:

 

  • Compact and flexible solution for stationary and mobile applications
  • Tunnel opening of 50 x 30 cm
  • Easy to use
  • Typical penetration 16 mm of steel, wire resolution up to AWG 39
  • รายละเอียด

รายละเอียด