เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัยแบบเดินผ่าน CEIA รุ่น HI-PE Plus

เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัยแบบเดินผ่าน CEIA รุ่น HI-PE Plus

เครื่องประตูตรวจจับโลหะต้องสงสัยยี่ห้อ CEIA รุ่น HI-PE Plus ได้รับการยอมรับจากศาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้างานแสดงสินค้า และสถานที่ VIP ที่ต้องการความปลอดภัยสูง รวมถึงท่าอากาศยานในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ประเทศในเอเชีย ประเทศในสาธารณรัฐอาหรับ ประเทศไทย ฯลฯ

 

  • สามารถตรวจจับวัตถุทุกขนาด ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา NIJ 0601.02 ความแม่นยำสูง กล้าท้าให้ลองตั้งเทียบกับคู่แข่งยี่ห้ออื่น ๆ
  • เป็นยี่ห้อเดียวที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ สตรีมีครรภ์ เด็ก และเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่มีผลต่อเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
  • ตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ และกลาง
  • สามารถตรวจจับ 60 โซน
  • ความแม่นยำสูง กล้าท้าให้ลองตั้งเทียบกับคู่แข่งยี่ห้ออื่น ๆ
  • แผงวงจรภายในใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับอุปกรณ์ทางการทหาร แข็งแรง และแน่นหนา
  • รายละเอียด

รายละเอียด