เครื่องกั้นบุคคลเข้าออก KABA รุ่น Argus HSB-S05

เครื่องกั้นบุคคลเข้าออก KABA รุ่น Argus HSB-S05

Standard measurements:
Width (mm): 1070 mm
Height (mm): 945 mm
Depth (mm): 2010 mm

 

 • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm,
 • interlock length = 2.010 mm
 • Guiding elements made of rectangular stainless steel posts AISI 304 with 8 mm
 • tempered and satined safety glass panels and stainless steel bar handle AISI 304.
 • Sensor system integrated in the guiding elements. The sensors are covered by the
 • satined glass panels and infrared transmissible segments.
 • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
 • Drive housing made of stainless steel AISI 304.
 • Stainless steel satin finish.
 • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
 • controlled, drives integrated in the rotating tube.
 • Entrance sector monitored by enhanced sensor system in optimised overall length
 • and alignment (increased level of single passage monitoring in both directions,
 • security level 2). Integrated protection against entry from below, identification of
 • trolleys, detection of children. Protective device: rotation angle of the door leaves is
 • monitored by the same sensor system.
 • 2 operation modes are possible:
 • Default position “day-operation” open: the door leaves close automatically if
 • somebody tries to pass without authorisation
 • Default position “night-operation” closed: the door leaves open automatically for
 • authorised persons in the passage direction and then close again after passage
 • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely