เครื่องนับธนบัตร Power Bank รุ่น AP 709

 

  • ความจุธนบัตร 200 ใบ, ช่องคืนธนบัตร 200 ใบ
  • ความเร็วในการตรวจนับธนบัตร 900 ฉบับ/นาที
  • ใช้เทคโนโลยี CIS, MG, UV, IR และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
  • สามารถนับสกุลเงินไทยได้เท่านั้น
  • ตรวจสอบภาพธนบัตรที่ขาด ธนบัตรซ้อน เสียหาย เป็นรู เป็นคราบ เครื่องจะหยุดนับ และจะแสดงรหัสที่ผิดพลาดเพื่อคัดแยกธนบัตรปลอมออกมา​
  • รายละเอียด

รายละเอียด