เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้นลมดูด Power Bank รุ่น AP-880

เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้นลมดูด Power Bank รุ่น AP-880

  • หัวปั่นธนบัตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิบัตร SIS หมายเลข 200920058000.1 ทำให้มั่นใจอัตรานับถูกต้องถึง 99%
  • ผลิตออกมาเพื่อรองรับการทำงานหนัก นับต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง
  • แผนวงจรแบบป้องกันลื่นไถล ออกแบบมาให้ป้องกันแผงช็อตในฤดูฝน
  • ความเร็วในการนับมีให้เลือกหลายระดับ สูงสุด 210 ฉบับ/2.5 วินาที
  • เหมาะกับธนบัตรทุกขนาด
  • เสียงรบกวนต่ำ