Product Tag - เครื่องแสตมป์เวลาอัตโนมัติ

 • เครื่องแสตมป์เวลาอัตโนมัติ ALPHA TIME รุ่น 180III

  เครื่องแสตมป์เวลาอัตโนมัติ ALPHA TIME รุ่น 180III

  • หน้าปัดนาฬิกาแบบเข็ม และจอ LCD พร้อมแสดงวันที่ วันทำงานประจำสัปดาห์ ชั่วโมง และนาที
  • ควบคุมความเที่ยงตรงด้วยระบบ QUARTZ
  • ระบบหัวพิมพ์แบบ Dot Matrix หัวเข็มแข็งแรง ทนทาน
  • หมึกพิมพ์ 2 สี พิมพ์บันทึกเวลาเข้า/ออกทำงานปกติตามกำหนดเป็นสีดำ และพิมพ์เป็นสีแดงอัตโนมัติเมื่อบันทึกเวลาเข้า/ออกที่ไม่ปกติ
  • สามารถกำหนดแสดงผลและพิมพ์บันทึกเวลาได้ 2 แบบ ( 12 /24 ชั่วโมง )
  • สามารถตั้งบันทึกเวลาเลือกเป็นแบบรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้
  • บันทึกเวลาโดยการป้อนบัตรเข้าและคืนบัตรออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • สามารถตั้งคำสั่งพิมพ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบใช้มือบังคับ แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบผสม
  • แบตเตอรี่จ่ายไฟสำรองชาร์ตได้เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
  • เลือกภาษาได้ 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษาโปรตุเกส
  • ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขการตั้งโปรแกรมได้
  • สามารถพิมพ์เครื่องหมายพิเศษ “*” เพื่อความเด่นชัดสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
  • มีแบตเตอรี่สำรอง ในกรณีไฟฟ้าขัดข้องเครื่องยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ
  13,000.00 ฿