Product Tag - เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยในพัสดุและซองจดหมาย

 • เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัยในพัสดุและซองจดหมาย Ceia รุ่น EMIS-MAIL

  ทำไมถึงต้องเลือกใช้เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัยในพัสดุและซองจดหมาย Emis-Mail

   

  • เพื่อสร้างความอุ่นใจและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า
  • สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ เป็นระบบอัตโนมัติ
  • ขนาดกะทัดรัดสามารถวางบนโต๊ะได้สะดวก
  • ขนาดซองหรือพัสดุที่ตรวจสอบได้มีความกว้างสูงสุดถึง 45 ซม. และหนาสูงสุด 7.5 ซม.
  • ผลิตจากประเทศอิตาลี

   

  Emis-Mail แตกต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในตลาดอย่างไร

   

  • สามารถตรวจสอบพัสดุและจดหมาย แยกแยะวัตถุโลหะที่เป็นอันตราย เช่น กระสุนเล็กเพื่อการข่มขู่ผู้รับพัสดุ และซองจดหมาย
  • มีความรวดเร็วในการตรวจสอบ
  • มีฟังก์ชั่นเสริมสามารถตรวจสอบพัสดุหรือซองจดหมายที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีได้ (*option)
  • สามารถระบุตำแหน่งของวัตถุที่เป็นโลหะที่อยู่ในพัสดุได้ โดยไม่ต้องเปิดซองจดหมายหรือพัสดุ