Product Tag - เครื่องประทับตรานูน

 • เครื่องประทับตรานูนแบบมือโยก PERNUMA รุ่น PERFOSET II/P

  เครื่อง PERFOSET II/P เป็นเครื่องประทับตรานูนสำหรับป้องกันการปลอมแปลงของเอกสาร บนรูปถ่าย บนบัตรประจำตัว หรือประทับตราโลโก้ตกแต่งในนามบัตรหรือจดหมายเพื่อความสวยงาม เครื่องประทับตรานูน PERFOSET II/P สามารถประทับตรานูนได้ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. พร้อมระบบกลไลที่ทำให้สามารถประทับตราบนกระดาษได้หนาสูงสุดถึง 300 g/m². ตัวเครื่องถูกติดตั้งมาให้สามารถปรับขนาดและตำแหน่งของการประทับตราได้ และสามารถประทับตราได้หนาสุดถึง 110 มม. จากขอบกระดาษ

   

  • ความลึกของช่องสอดเอกสาร 110 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของตราประทับ 12 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 75 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวบน 12 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวล่าง 5 มม.
  • ความยาวของตราประทับ 12 มม.
  • น้ำหนัก 11.2 กก.
 • เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า PERNUMA รุ่น EMBOSSET

  EMBOSSET เครื่องประทับตรานูนระบบไฟฟ้า เครื่องประทับตรานูนระบบไฟฟ้า ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสำนักงาน วัสดุที่สามารถประทับตราได้มีดังนี้ กระดาษ, กล่อง กระดาษแข็ง บัตรประจำตัว รูปภาพ และอื่นๆ  เครื่องประทับตรานูนรุ่น EMBOSSET สามารถประทับตรานูนได้ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 51 มม. ตำแหน่งที่ต้องการจะประทับตราสามารถปรับได้ตามความต้องการ ความหนาสูงสุดของเอกสารที่ต้องการจะประทับตราได้ถึง 70 มม. การใช้งานสามารถสั่งได้โดยปุ่มกด และสามารถติดตั้งปุ่มที่กดด้วยเท้าได้ เป็นอุปกรณ์เสริม

   

  • ความลึกของช่องสอดเอกสาร 70 มม.
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตราประทับสูงสุด 40 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวบน 10 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวล่าง 5 มม.
  • ช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ตัวบนและตัวล่าง 5 มม.
  • กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 120 โวลท์
  • น้ำหนัก 15.5 กก.
 • เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า PERNUMA รุ่น PERFOSET E/P

  เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า PERNUMA PERFOSET E/P สำหรับป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือ ภาพถ่ายในหนังสือเดินทาง รวมไปทั้งใบประกาศณียบัตร กระดาษข้อสอบ นามบัตร และอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้แรงกดจากมือ เครื่องประทับตรานูนของเราถูกออกแบบมาสำหรับงานที่มีปริมาณมาก แม้ในวัสดุที่ความแข็งมากๆเช่น กระดาษแข็งที่ต้องการการประทับตรานูนขนาดใหญ่ ความหนาของตัวประทับนูน สามารถหนาได้สูงสุดถึง 105 มม. ตำแหน่งที่จะประทับ สามารถปรับได้ตามความต้องการ ตราประทับด้านบนสามารถสลักได้ด้วยทองแดงหรือเหล็ก และด้านล่างทำมาจากพลาสติก

   

  • ความลึกของช่องสอดเอกสาร 105 มม.
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตราประทับสูงสุด 75 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวบน 12 มม.
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนยึดแม่พิมพ์ 12 มม.
  • ความยาวของแกนยึดแม่พิมพ์ 20 มม.
  • ความหนาของแม่พิมพ์ตัวล่าง 5 มม.
  • น้ำหนัก 29 กก.