Product Tag - เครื่องคัดแยกธนบัตร

 • เครื่องนับคัดแยกธนบัตร GLORY รุ่น UW-600

  • เครื่องนับคัดแยกธนบัตรแบบ 8 ช่อง และช่องสำหรับธนบัตรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 2 ช่อง
  • เทคโนโลยีการคัดแยกที่ทันสมัยที่ได้การรับรองแบบดีเยี่ยม
  • การตั้งค่าช่องคัดแยกเพื่อการคัดแยกธนบัตรที่หลากหลายมากขึ้น
  • ช่องธนบัตรขนาดใหญ่รองรับได้มากสุดถึง 500 ฉบับ เพื่อรองรับการทำงานที่ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
  • ความเร็วในการนับ: 720 ใบ/นาที
  • ขนาดเครื่องพิมพ์บัตร W 120 x H 60 x D 44.5 ซม.
  • น้ำหนัก 120 กิโลกรัม
  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
 • เครื่องนับคัดแยกธนบัตร GLORY รุ่น UW-500

  • เครื่องนับคัดแยกธนบัตรแบบ 4 ช่อง และช่องสำหรับธนบัตรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 2 ช่อง
  • เทคโนโลยีการคัดแยกที่ทันสมัยที่ได้การรับรองแบบดีเยี่ยม
  • การตั้งค่าช่องคัดแยกเพื่อการคัดแยกธนบัตรที่หลากหลายมากขึ้น
  • ช่องธนบัตรขนาดใหญ่รองรับได้มากสุดถึง 500 ฉบับ เพื่อรองรับการทำงานที่ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
  • ความเร็วในการนับ: 720 ใบ/นาที
  • ขนาดเครื่องพิมพ์บัตร W 60 x H 60 x D 44.5 ซม.
  • น้ำหนัก 80 กิโลกรัม
  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
 • เครื่องนับธนบัตร GLORY รุ่น USF-100 ( Thai Version )

  • เครื่อง USF-100 ได้ถูกพัฒนาช่องใส่เงินแบบใหม่ที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดการติดขัดของธนบัตรขณะเครื่องทำงาน
  • สามารถรองรับธนบัตรได้มากสุดถึงคราวละ 500 ฉบับ
  • สามารถป้อนเข้าได้สองช่องทาง สูงสุดช่องทางละ 200 ฉบับ
  • ความเร็วในการนับ: 650 ใบ/นาที
  • ขนาดเครื่องพิมพ์บัตร W 19.7 x H 17.7 x D 16.9 ซม.
  • น้ำหนัก 45 กิโลกรัม
  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น