นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า


นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ในกรณีที่ได้รับสินค้าแล้ว สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ซึ่งสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์