เครื่องเข้าเล่มเอกสาร และ เจาะรู Unique-E

3,000.00 ฿

 

  • เครื่องเจาะเข้าเล่มเอกสาร สำหรับทำปฏิทิน และรูปเล่มหนังสือแบบต่างๆ
  • มีหมุดเว้นรูเจาะปลายกระดาษได้ถึง 3 รู
  • เจาะรูเข้าสันห่วงเอกสารขนาด A4 ขนาด 21 รู
  • เจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 10 แผ่น (A4/80 แกรม)
  • เข้าเล่มเอกสารได้หนาสุด 315 มม. หรือ 250 แผ่น (A4/80 แกรม)
  • ใช้กับสันห่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 28 มม.
  • นำหนักสินค้า 5.5 กก.

สินค้าหมดแล้ว