Product Tag - เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่

 • เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio รุ่น B35 (3.9 mm)

  เครื่องทำลายเอกสาร คุณภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในสำนักงาน ด้วยความกว้างของช่องถึง 400 มม. เครื่องสามารถทำลายเอกสารได้ขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3 เหมาะสำหรับจำนวนผู้ใช้งาน 5-8 คน ตัวเครื่องมีคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเยอรมนี มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังรองรับการทำงานที่ต่อเนื่อง ตัวเครื่องขณะทำงานมีเสียงรบกวนที่น้อยมาก จึงไม่ทำให้เสียบรรยากาศในสถานที่ทำงานใช้กระแสไฟฟ้าต่ำในโหมดสแตนบายได้รับรางวัล Blue Angel ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า เครื่องทำลายเอกสารของ HSM นั้นมีคุณภาพ

   

  รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

  รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม

   

  เหมาะสำหรับ:  ออฟฟิศ
  ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3,9 มม.
  ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
  ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, O-2, T-2, E-2
  สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  26-28 แผ่น
  สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  30-32 แผ่น
  วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี
  ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  400 มม.
  ความจุในการเก็บเอกสาร:  130 ลิตร
  ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  1170 แผ่น
  ความเร็วในการทำลาย:  88 มม./วินาที
  ปริมาณงานในการทำงาน:  70 กก.
  ระดับเสียงขณะทำลาย:  56 dB
  อัตราการกินไฟ:  590 วัตต์
  ขนาดผลิตภัณฑ์:  618 x 870 x 525 มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  48,3 กก.


  (ราคาไม่รวม vat.)

 • เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO รุ่น P44i (3,9 mm)

  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive สามารถเลือกโหมดได้หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ โหมดเพิ่มความเร็วในการทำลายสูงสุดและโหมดลดระดับเสียงเงียบพิเศษ

   

  รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

  รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม

  เหมาะสำหรับ:  หน่วยงานต่างๆ
  ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3,9 มม.
  ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
  ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, O-2, T-2, E-2
  สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  61-63 แผ่น
  สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  67-69 แผ่น
  วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี / แฟลชไดร์ฟ / แผ่นดิสก์
  ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  400 มม.
  ความจุในการเก็บเอกสาร:  205 ลิตร
  ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  1845 แผ่น
  ความเร็วในการทำลาย:  85 มม./วินาที
  ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  156 กก.
  ระดับเสียงขณะทำลาย:  55 dB
  อัตราการกินไฟ:  1,900 วัตต์
  ขนาดผลิตภัณฑ์:  700 x 1105 x 592 มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  105 กก.

  (ราคาไม่รวม vat.)

 • เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio รุ่น P40i (3,9 mm)

  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive สามารถเลือกโหมดได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ โหมดเพิ่มความเร็วในการทำลายสูงสุดและโหมดลดระดับเสียงเงียบพิเศษ

   

  รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

  รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม

   

  เหมาะสำหรับ:  หน่วยงานต่างๆ
  ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3,9 มม.
  ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
  ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, O-2, E-2, E-2
  สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  44-46 แผ่น
  สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  49-51 แผ่น
  วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี / แผ่นดิสก์
  ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  330 มม.
  ความจุในการเก็บเอกสาร:  145 ลิตร
  ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  1305 แผ่น
  ความเร็วในการทำลาย:  85 มม./วินาที
  อัตราการกินไฟ:  1,300 วัตต์
  ขนาดผลิตภัณฑ์:  580 x 1020 x 550 มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  67 กก.


  (ราคาไม่รวม vat.)

 • เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO รุ่น P36i (3.9 mm)

  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive สามารถเลือกโหมดได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ โหมดเพิ่มความเร็วในการทำลายสูงสุดและโหมดลดระดับเสียงเงียบพิเศษ

  รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

  รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม

  เหมาะสำหรับ:  หน่วยงานต่างๆ
  ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3,9 มม.
  ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
  ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, O-2, T-2, E-2
  สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  34-36 แผ่น
  สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  40-42 แผ่น
  วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี / แผ่นดิสก์
  ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  330 มม.
  ความจุในการเก็บเอกสาร:  145 ลิตร
  ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  1305 แผ่น
  ความเร็วในการทำลาย:  85 มม./วินาที
  อัตราการกินไฟ:  1,000 วัตต์
  ขนาดผลิตภัณฑ์:  580 x 1020 x 550 มม.
  น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  64 กก.


  (ราคาไม่รวม vat.)